LaGuNa Trainingen & Opleidingen

Over LaGuNa T&O

LaGuNa verzorgt cursussen op maat als het gaat om groene wetgeving.

Om dan de juiste bevoegdheden te gebruiken is kennis noodzakelijk en moet dit regelmatig bijgespijkerd worden. Anders kunnen de rechten van betrokkenen of verdachten worden geschaad waardoor er in de handhaving niet het gewenste resultaat wordt behaald en er veel mis kan gaan. Om dat te voorkomen is onder andere de PHB opgericht als verplichting vanuit het Openbaar Ministerie en zijn de boa’s domein II jaarlijks verplicht om hierin geschoold te worden.

De PHB bestaat uit vier modules die in vijf jaar gehaald moeten worden, om op die manier de boa acte te kunnen verlengen. Ik verzorg alle modules van de PHB. En dan met name voor de boa’s werkzaam in domein II, kleurspoor groen.

Ik verzorg daarnaast ook alle aanverwante cursussen, onder andere basis-boa cursus. En natuurlijk alles op het gebied van groene wetgeving en tactisch optreden. Denk daarbij aan de Wet natuurbescherming, maar ook wildvang, stroperij en illegale handel.

 • 20+ jaar ervaring als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
 • 10+ jaar ervaring als docent, trainer & opleider
 • BOA domein II
 • Begeleiden en bijscholen van BOA’s

Cursusaanbod

Ik bied verschillende cursussen en opleidingen aan. De cursussen kunnen ook in samenhang gegeven worden.

Cursus: Basis BOA

Iedereen die boa wil worden, moet een theorie- en praktijkexamen afleggen. Dit wordt geëxamineerd door EXTH te Amersfoort en dat is een onafhankelijk instituut.

De cursus basis BOA gaat over bevoegdheden, wat mag je wel en wat niet. Hoe moet je optreden en waar moet je rekening mee houden. Om dit zo praktisch mogelijk te maken, neem ik je stap voor stap mee in de wondere wereld van het boa-schap. Alle aspecten worden behandeld en ondersteund met praktijkvoorbeelden of casuïstiek. Ik lever daarin maatwerk. In overleg spreken we af wat we gezamenlijk behandelen, wat je zelf kunt doen en binnen hoeveel tijd je de cursus wilt volgen. Als je er meer over wilt weten, neem gerust contact op.

Cursusaanbod PHB

Alle PHB-modules worden geëxamineerd door EXTH.

Module 1 en 2 kunnen op verschillende plekken in Nederland afgenomen worden omdat dit theoriemodules zijn en het examen bestaat uit een aantal meerkeuzevragen.

Module 3 en 4 zijn praktijkexamens, die worden afgenomen in Amersfoort of een andere ,door EXTH aangewezen, locatie.

Module 1: Wettelijk kader milieu generiek (WKMG)

Alle facetten van dit verplichte onderdeel komen naar voren. In een aantal dagdelen behandelen we de theoriestof aan de hand van praktisch optreden en casuïstiek.

Module 2: Wettelijk kader milieu specifiek (WKMS)

Dit is de verdieping van domein II. Hier komt onder de Wet Economische Delicten (WED) aan bod. Maar ook bestuursrecht en de daar bijbehorende bevoegdheden en bijzonderheden. Ook deze cursus sluit aan bij de groene boa. Of het nu om een controle van een jager in het veld gaat, of om een visser aan de waterkant. Je moet als boa weten wat wel en niet mag en waar je grenzen liggen als het gaat om bevoegdheden en optreden.

Module 3: Sanctionerend optreden

Dit is een praktijkmodule. Hier moet je foutloos optreden als boa en iemand een proces-verbaal aanzeggen. Daarbij zijn de rechten van een verdachte van groot belang, maar ook jouw redenen van wetenschap en bevindingen. Door dit op een juiste manier uit te voeren, houd je de regie en straal je zelfvertrouwen uit. Van dit optreden moet je een (foutloos) proces-verbaal schrijven in de vorm van een combibon. Uiteraard doen we dit aan de hand van casuïstiek wat herkenbaar is voor jou als groene boa.

Module 4: keuze uit vier onderdelen

Module 4a: de-escalerend optreden

Welke soorten van agressief gedrag kom je tegen en wat zijn de verschillen? Hoe ga je om met bedreiging en/of belediging? Waar ligt de grens en hoe geef je daar in de praktijk invulling aan? Deze aspecten zijn allemaal onderdeel van het de-escalerend optreden wat je als groene boa hoort te kunnen.

Module 4b: opmaken proces-verbaal van bevindingen

Aan de hand van een casus wordt van jou verwacht op te treden en van wat je hebt waargenomen moet je een proces-verbaal van bevindingen opmaken ten behoeve van andere handhavers. Je moet kunnen omschrijven wat je hebt geconstateerd, waar, onder welke omstandigheden, welke bijzonderheden, e.d. Je moet het proces-verbaal van bevindingen zo schrijven dat een andere handhaver voldoende info ontvangt om dit verder op te pakken. Uiteraard moet het proces-verbaal van bevindingen aan alle juridische voorwaarden voldoen.

Module 4c: Verhoor.

Bij deze module moet je een verhoor afnemen. Hoe bereid je dit voor, waar moet je aan denken? Worden alle bestanddelen van het strafbare feit verwerkt in het verhoor? Hoe maak je een verhoorplan? Wat kun je uit lichaamstaal opmaken en gebruiken in je verhoor? Ook dit gaat volgens de juiste bevoegdheden, rechten en voorwaarden.

Module 4d: toepassen van de Landelijke handhavingsstrategie

Complexe module, omdat dit vooral voor beroepsmatige handhavers is. De meeste groene boa’s kiezen dit onderdeel niet, omdat het ver van hun praktijk staat. Maar mocht er behoefte aan zijn, dan verzorg ik die natuurlijk van harte.

Groene wetgeving

De Wet natuurbescherming is een complexe wet: niets mag, tenzij er een vrijstelling of ontheffing is. Ik ben specialist op dit gebied. Niet alleen vanuit de theorie, maar vanuit de dagelijkse praktijk. Hoe zit het met de aanwijzing van verschillende beschermde dier- en plantensoorten? Hoe treed je tactisch op? Wat zijn je bevoegdheden op dit gebied? Met wie werk je samen? Wat doe je bij illegale praktijken in jouw gebied? Waar haal je de juiste informatie op?  Op al deze vragen zal ik een antwoord geven tijdens deze cursus.

Onderdelen:

 • Vogelrichtlijnsoorten
 • Habitatrichtlijnsoorten
 • Overige door Nederland aangewezen beschermde soorten
 • Cites
 • Illegale handel
 • Jacht
 • Schade en beheer
 • Prepareren
 • Stroperij en wildvang
 • Ruimtelijke ingrepen en gedragscodes
 • Tactisch optreden en bevoegdheden
 • Bestuursrecht versus strafrecht en de Wet natuurbescherming

Uiteraard kijken we welk onderdeel voor je van belang is. Dit kan variëren in een algemene presentatie van een dagdeel, tot enkele dagen inclusief casuïstiek en praktisch optreden.

Gastheer versus BOA

Je bent in het veld niet alleen om te bekeuren. Je bent ook gastheer, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met meldingen? Wanneer is iemand een getuige en wat is een sfeerovergang? Wanneer haal je andere handhavers erbij en wie is bevoegd gezag?

Vrijwilligers

Bijna iedere terreinbeherende organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. Wat mag je verwachten van de vrijwilliger? Wat moet hij/zij doen met info over strafbare feiten? Hoe moet een vrijwilliger omgaan met agressie of belediging?

Visserij

Welke extra bevoegdheden heb je? Hoe ga je om met buitenlandse vissers? Wanneer ben je boa en wanneer ben je toezichthouder? Samenwerken met andere handhavers. Welke vissoorten zijn beschermd?

Cursus aanvragen